Radek Suski
Kategoria:

festiwal przedszkoli i szko promujcych zdrowie 2019 2 20191028 1741270197

Z radością informujemy, że w czasie kolejnego już Festiwalu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, który odbył się 22 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 51 w Lublinie nasza Szkoła otrzymała Nagrodę w konkursie „ Lubelskie granty promujące zdrowie w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin”.

W uroczystości reprezentowali nas i odbierali grant z rąk Wiceprezydenta Miasta Lublin p. dr Mariusza Banacha przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Zuzanna Szałacha, Magdalena Prandota, Szymon Świderski, autorka zwycięskiego projektu p. Dorota Dąbrowska oraz dyrektor szkoły p. Mirosław Wójcik. Gratulujemy sukcesu autorce projektu p. Dorocie Dąbrowskiej, która jest jednocześnie koordynatorem wszelkich działań związanych z uczestnictwem naszej Szkoły w sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Uzyskany Grant to kwota 5000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu dotyczącego edukacji zdrowotnej w obszarach zdrowia fizycznego, psychicznego lub społecznego, zgodnie z Koncepcją Szkoły Promującej Zdrowie.

W przypadku naszej Szkoły podejmiemy działania zmierzające do ograniczenia poziomu hałasu w czasie przerw. Mamy nadzieję, że uczniowie wszystkich klas pomogą nam w realizacji projektu, który z pewnością pozwoli nam zdrowiej i przyjemniej spędzać czas przerw śródlekcyjnych.

Zapraszamy do galerii

Piotr Dobrowolski
Kategoria:
 festiwal szko i przedszkoli 14 20190108 1542553311
 
         W tym roku przedstawiciele naszej szkoły gościli w Szkole Podstawowej nr 27 w Lublinie na III Festiwalu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.
         Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk wręczył Miejskie Certyfikaty "Szkoła Promująca Zdrowie" kolejnym placówkom wykazującym się dużą aktywnością i skutecznością działań prozdrowotnych podejmowanych w oparciu o wyniki przeprowadzonej diagnozy zgodnie z koncepcją i zasadami tworzenia Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.
          Po części oficjalnej był czas na występy artystyczne, zdrowe poczęstunki, gry, zabawy i konkursy dla dzieci.
 
Piotr Dobrowolski
Kategoria:

W roku szkolnym 2017/2018 klasa Ia brała udział  w ogólnopolskim projekcie ,,Niesamowity świat higieny jamy ustnej”. Na zakończenie projektu cała klasa wykonała na konkurs plastyczny wspólną pracę plastyczną związaną z projektem. Kreatywne podejście i zaangażowanie we wspólne wykonanie pracy zostało docenione przez Jury konkursu . Klasa znalazła się w gronie laureatów. Wszystkie dzieci dostały nagrody - zestawy do higieny jamy ustnej.

P&R#Admins
Kategoria:

13 listopada odbył się finał akcji „Zamaskuj smog”, której organizacji podjęliśmy się wspólnie z Fundacją ONICO.
Tego dnia w amfiteatrze kościoła na Poczekajce odbyło się przedstawienie pt. „Smok & smog” przygotowane przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. Anny Łukaszuk i p. Aleksandry Przyweckiej. Sztuka teatralna dedykowana czwartoklasistom stanowiła przystępną formę odpowiedzi na pytania:

 • Czym jest smog?
 • Co go powoduje?
 • Dlaczego jest niebezpieczny?
 • Jakie konsekwencje może mieć nadmierne narażenie na szkodliwe pyły?
 • Jak zapobiegać smogowi?
 • Dlaczego warto nosić maseczkę antysmogową?
P&R#Admins
Kategoria:

7 listopada 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza miała zaszczyt być gospodarzem niecodziennego wydarzenia. Tego dnia pan Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk wręczył miejskie Certyfikaty Szkół Promujących Zdrowie różnym placówkom oświatowym. Galę uświetnili swoją obecnością znamienici goście.

Uroczystość rozpoczęła się od występu wokalnego chóru składającego się z uczniów SP 38, SP 57 i przedszkolaków z Przedszkola nr 46, którzy wykonali piosenkę „Żyj zdrowo i kolorowo”. Następnie głos zabrała dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowana Urzędu Miasta Lublin pani Ewa Dumkiewicz-Spawka, która powitała zgromadzonych gości, tj. pana prezydenta dra Krzysztofa Żuka, Radnych Rady Miasta Lublin, dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Lublinie, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Ponadto wyraziła radość z faktu, że tak wiele placówek oświatowych włączyło się w akcję promującą zdrowie i że działanie to zyskuje coraz więcej zwolenników.

Z kolei przemówienie wygłosił pan prezydent Krzysztof Żuk, który gratulował inicjatywy i podkreślał, jak ważne jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Wyrazy uznania dla pomysłodawców akcji wypowiedział także pan Kazimierz Choma – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Lublinie. Podkreślał on, że to od dorosłych zależy, jaki styl życia będą prowadziły dzieci. W związku z tym zachęcał, aby władze samorządowe, szkoły oraz rodzicie połączyli siły i wspólnie działali na rzecz promocji zdrowia.

Po przemówieniach przyszła pora na wręczenie Miejskich Certyfikatów Szkół Promujących Zdrowie. Z rąk pana prezydenta certyfikaty otrzymało 10 przedszkoli (Przedszkole nr 3, 13, 18, 43, 56, 65, 79, 81, 86 i Przedszkole Prywatne „Lubelskie Skrzaty”), 6 szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 4, 10, 24, 38, 57, 26) i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II. Śpieszymy donieść, że wśród nagrodzonych placówek znalazła się również nasza szkoła. Ponadto Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi otrzymała z rąk Wicekuratora Oświaty w Lublinie, Pana Wojciecha Pelaka, Wojewódzki Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”.

Na zakończenie tej części uroczystości pan dyrektor SP 38 Mirosław Wójcik wraz z panem wicedyrektorem Jerzym Jarosińskim wręczyli panu prezydentowi Krzysztofowi Żukowi specjalnie wykonaną na tę uroczystość pieczątkę Szkoły Promującej Zdrowie.

Potem miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o współpracy na rzecz promocji zdrowia pomiędzy Gminą Lublin a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną. Uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły wraz z zespołem „Brzdąc” przygotowali przedstawienie pt. „W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Nie zabrakło w nim humoru i komicznych scenek, z których wypływała nauka, że aby być szczęśliwym, trzeba dbać o swoje zdrowie.

Po  skończonej uroczystości zaproszeni uczniowie i ich opiekunowie mogli degustować zdrowe potrawy w przygotowanej dla nich kawiarence. Potem czekała na nie moc atrakcji, m.in. ciekawe zajęcia edukacyjno-ruchowe, bajka i warsztaty z pierwszej pomocy połączone z quizem wiedzy, turniej edukacyjnych gier prozdrowotnych, zabawa w miasteczku ruchu drogowego, warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania się i wiele innych. Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyły się zajęcia z animatorami.

W tym czasie zaproszeni goście mieli okazję spróbować zdrowych potraw przygotowanych przez nasze panie kucharki oraz rodziców. Nie zawiedli nas również sponsorzy, fundując wodę, soki, paluszki i zdrowe przekąski. Dużym wzięciem cieszyły się też świeżo wyciskane soki.

Mamy nadzieję, że to lubelskie święto zdrowia przyniesie dobre owoce w postaci wielu inicjatyw na rzecz zmiany sposobu myślenia i zdrowego stylu życia. 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ W GALERII

P&R#Admins
Kategoria:

W ramach działań związanych z ubieganiem się o Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie w dniu 8 czerwca 2017 r. zostały zorganizowane warsztaty edukacyjne dla uczniów klas trzecich oraz prelekcja dla rodziców na temat negatywnych skutków hałasu na funkcjonowanie człowieka.
Działania zostały zorganizowane w ramach współpracy między Miejską Siecią Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin, a Zakładem Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Prelekcję dla rodziców dzieci klas I-III w dniu 8 czerwca br. wygłosiła Pani mgr Anna Kruczyńska asystent Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W tym samym dniu odbyły się warsztaty dla uczniów klas III, które przeprowadzili studenci należący do Naukowego Koła Logopedów i Audiologów przy Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

P&R#Admins
Kategoria:

Jednym z celów programu realizowanego w naszej szkole „Szkoła Promująca Zdrowie” jest dbanie o poprawę relacji interpersonalnych.
W związku z tym zorganizowany został konkurs „Dobry kolega, dobra koleżanka” mający na celu promowanie koleżeństwa, empatii, pozytywnych relacji między uczniami oraz postaw prospołecznych.
Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły.
Większość prac została wyeksponowana w łączniku szkoły podczas Festiwalu Szkół Promujących Zdrowie.
Ze 131 prac komisja konkursowa wyłoniła 9 prac zwycięskich i 9 prac wyróżnionych:

Klasy I – III:

 • I miejsce – Lena Bryłowska, kl. III b
 • II miejsce – Gabriela Czerw, kl. I b
 • III miejsce – Zuzanna Mazurek, kl. III a.


Wyróżnienia:

 • Igor Szczuka, kl. II c
 • Lena Piróg, kl. III a
 • Iga Korba, kl. III d
P&R#Admins
Kategoria:

Warsztaty dla dzieci w ramach Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin

W ramach przynależności Szkoły do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie zostały zorganizowane warsztaty dla uczniów dotyczące tworzenia prawidłowych relacji międzyludzkich.

Celem zajęć było poznanie potencjałów psychofizycznych oraz cech niezbędnych do tworzenia prawidłowych relacji z innymi ludźmi, zwiększenie umiejętności komunikowania własnych potrzeb oraz odczytywania potrzeb innych ludzi. Nauka tworzenia prawidłowych relacji międzyludzkich z uwzględnieniem ich trwałości, głębi, efektywności oraz satysfakcji jaką dają obydwu stronom związku.

P&R#Admins
Kategoria:

             W roku szkolnym 2017/2018 w związku z realizacją programów polityki zdrowotnej skierowanych do dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie do 30 listopada 2017 r. realizowany był " Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin w 2017"r. Podmiotem realizującym był NZOZ Ośrodek Medycyny Szkolnej "Termed" ul Staszica  Lublin.