P&R#Admins
Kategoria:

W dniach 28.09 – 1.10.2017 muzeum Mychajła Hruszewskiego we Lwowie zaprosiło grupę teatralną „Dywosłowo” do uczestnictwa w projekcie z okazji 151. rocznicy urodzin Mychajła Hruszewskiego  oraz  70. rocznicy akcji „Wisła” pt. „Żurawie pamięci Chełmskiego Kraju”.

Grupa teatralna zaprezentuje spektakl „Droga na zachód”, przedstawiający przesiedlenia w ramach akcji „Wisła” na tereny zachodniej i północnej Polski w 1947 r. W spektaklu grają uczniowie Międzyszkolnego Punktu Nauczania Języka Ukraińskiego, działającego przy SP38 w Lublinie. Spektakl skierowany jest do mieszkańców Lwowa i osób zainteresowanych. Wyjazd będzie realizowany w ramach stypendium wyjazdowego Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.

Lesia Sobolivska

P&R#Admins
Kategoria:
4 czerwca 2017 roku z okazji święta Pięćdziesiątnicy oraz zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w Ukraińskiej Szkole Niedzielnej w Lublinie odbyła się w Dąbrowie uroczystość ukraińskiej społeczności prawosławnej pt. „Ukraińska Biesiada”. 
Teatralna grupa ''Dywosłowo” zaprezentowała przedstawienie „Droga na zachód” poświęcona tragedii akcji "Wisła" na Chełmszczyźnie. W spektaklu rozmawialiśmy o historii dwóch rodzin -  Lewchuków  i Tarasiuków, ich deportacji pociągiem z rodzinnej wioski do nieznanego miejsca i poszukiwaniu lokum. Po przedstawieniu uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia kolejnego roku w Ukraińskiej Szkole Niedzielnej i nagrody za zwycięstwo w ogólnopolskich konkursach plastycznych  m.in. w konkursie pt. Taras Szewczenko-nasz przyjaciel (laureat – Ustym Sobolivskyi) i konkursie pt. Iwan Franko w moich oczach (laureat – Orest Padalka).
O wręczenie świadectw i nagród dla uczniów poprosiliśmy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie - Mirosława Wójcika i nauczyciela języka ukraińskiego z Kompleksu Szkół Średnich nr 2 im. Markijana Szaszkiewicza w Przemyślu - Bogusława Komara.
"Ukraińska Biesiada 2017" jest kontynuacją tradycji zapoczatkowanej w 2006 roku.
Lesia Sobolivska
P&R#Admins
Kategoria:

W dniu 26 kwietnia 2017 r. uczniowie z Międzyszkolnego Punktu Nauczania Języka Ukraińskiego w Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie uczestniczyli w 12. Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Ukrainie, który odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Szaszkiewicza w Przemyślu.

Lubelscy uczniowie wystawili trzy drużyny w poszczególnych grupach wiekowych.
Drużyna klasy II w składzie: Weronika Dębińska, Joanna Kuprianowicz i Sofija Saweneć zajęła 1 miejsce i wykazała się wyjątkową wiedzą i umiejętnosciami językowymi.
Drużyna uczniów gimnazjów o wdzięcznej nazwie “Ulubieńcy losu” zajęła w swojej kategorii miejsce II, przy czym na równi konkurowała z drużynami gospodarzy, co wielokrotnie podkreślało jury konkursu, mimo, że liczyła tylko dwie osoby (Markijan Saweneć i Antoni Tkaczyk). Drużyna klas IV-VI zdobyła wyróżnienie. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu.
Uczestnicy konkursu otrzymali od organizatorów cenne nagrody.Tegoroczny wyjazd uczniów z lubelskiego Międzyszkolnego Punktu Nauczania Języka Ukraińskiego był możliwy dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz przy wsparciu Towarzystwa Ukraińskiego.

Zapraszamy do galerii

P&R#Admins
Kategoria:

W celu podtrzymywania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości ukraińskiej, przy Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie od sześćiu już lat działa Międzyszkolny Punkt Nauczania Języka Ukraińskiego.

W tym czasie uczniowie zdobyli umiejętność poprawnego pisania w języku ukraińskim, pogłębili swą wiedzę na temat literatury, historii i kultury Ukrainy, tradycji ukraińskiej oraz aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu przedstawień z okazji różnych świąt religijnych oraz upamiętniających wydarzenia historyczne. Zaprezentowali m.in. spektakle: „Chełmske uchodźctwo", „Daniel Halicki” i  "Dzień Świętego Mikołaja".

Działająca przy MPNJU grupa teatralna „Dywoslowo" od trzech lat uczestniczy również w  Festiwalach Kultury Ukraińskiej „Podlaska Jesień". 

P&R#Admins
Kategoria:

19 grudnia 2016, w dniu św. Mikołaja Cudotwórcy, uczniowie MPNJU przedstawili spektakl pt. „List do św. Mikołaja". Po przedstawieniu św. Mikołaj rozdał grzecznym dzieciom prezenty.

Zapraszamy do galerii

P&R#Admins
Kategoria:

W niedzielę, 19 czerwca, w Ukraińskiej Szkole Niedzielnej w Lublinie - z okazji święta Pięćdziesiątnicy oraz zakończenia roku szkolnego 2015/2016 - odbyła się uroczystość ukraińskiej społeczności prawosławnej Lublina pt. „Ukraińska Biesiada”.

Grupa teatralna "Dywosłowo" zaprezentowała program artystyczny pt.”Wielki Ukrainiec z Chełma", który został poświęcony przewodniczącemu Ukraińskiej Centralnej Rady Mychajłowi Hruszewskiemu - najwybitniejszemu historykowi, pisarzowi i politykowi Ukrainy.

Po przedstawieniu uczniowie otrzymali świadectwa i nagrody, obejrzeli pokaz bojowego hopaka oraz uczestniczyli w warsztatach tanecznych.

Zapraszamy do galerii

P&R#Admins
Kategoria:

10 marca 2014 r. w Centrum Kultury, z okazji święta ku ćzci Tarasa Szewczenki, grupa teatralna „Dywosłowo" zaprezentowała inscenizację poematu ukraińskiego poety pt. „Hamalija".

P&R#Admins
Kategoria:

W Niedzielę Palmową uczniowie MPNJU wspólnie z rodzicami i dziadkami uczestniczyli w warsztatach pisankarstwa, które poprowadziły: mgr Lesia Sobolivska - nauczyciel języka ukraińskiego i dr. Olena Gajdamaka-Padalka. 

Zapraszamy do galerii