Piotr Dobrowolski
Kategoria:

iluminowany inicja 22 20230922 1011593160

19 września klasa 4b wyruszyła na kreatywne spotkanie ze sztuką iluminacji w Oddziale Zbiorów  Specjalnych Biblioteki UMCS. Uczniowie wzięli tam udział w warsztatach pt. „Iluminowany inicjał” w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Iluminacja to  średniowieczne zdobnictwo książkowe, a inicjał jest jedną z dekoracji rękopisu: wyróżnieniem pierwszej litery tekstu.

Panie prowadzące zajęcia zaprezentowały uczniom zdobione rękopisy, w tym najcenniejszy, pochodzący z XV wieku. Czerpiąc inspirację z bogactwa zdobień przedstawionych średniowiecznych ksiąg, uczniowie przystąpili do wykonania projektu autorskiego, czyli stworzenia uwspółcześnionego iluminowanego inicjału. Do wykorzystania mieli różnorodne techniki plastyczne: rysunek tuszem, kredkami, piórami żelowymi, malowanie farbami, imitację złoceń, dekorowanie ornamentami i brokatami.

Trzeba przyznać, że prace wykonywane były z wielkim zaangażowaniem i powstały małe arcydziełka ;-)

Zapraszamy do galerii

RS

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

 krolowie w lublinie 13 20230919 1809750407

15 września klasa 4b wybrała się na spacer edukacyjny pt. „Królowie w Lublinie”. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach II edycji programu edukacyjnego "Odkryj Lublin – zainspiruj się historią naszego Miasta!".

Na Placu Litewskim czekał na uczniów p. Dominik - Przewodnik Inspiracji. Opowiadanie rozpoczął od króla Zygmunta Augusta i zawartej w roku 1569 unii lubelskiej. Następnie wycieczka udała się pod Kościół Matki Bożej Zwycięskiej ufundowany w roku 1412 przez króla Władysława Jagiełłę, jako wotum wdzięczności za zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem. Z królem Kazimierzem Wielkim związane były obwarowania Lublina, uczniowie podziwiali Basztę Gotycką i Bramę Krakowską, czyli pozostałości murów obronnych z XIV w. Na Starym Mieście dzieci oglądały (i o zgrozo dotykały ;-) „słynny” kamień nieszczęścia, wysłuchały legendy o śnie księcia Leszka Czarnego i przyglądały się fundamentom Kościoła św. Michała Archanioła na Placu po Farze. Przez Bramę Grodzką, której przebudowa w końcu XVIII w. związana jest z panowaniem króla Stanisława Augusta, grupa wycieczkowiczów udała się na Zamek Lubelski, gdzie przewodnik opowiadał o najpiękniejszym zabytku Lublina, czyli malowidłach w Kaplicy Trójcy Świętej, powstałych na zamówienie króla Władysława Jagiełły w początkach XV w.

Zapraszamy do galerii

RS

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

wyjazd integracyjny klas czwartych 18 20230918 1953569030

11 września klasy czwarte pod opieką swoich nowych wychowawczyń udały się na wycieczkę integracyjną do Dąbrówki k. Kozłówki - idealnego miejsca do aktywnego wypoczynku na łonie natury.

W Parku Dźwięków, gdzie skierowała się wycieczka, animatorzy zaprosili uczniów na warsztaty edukacyjne:

  • warsztat bębniarsko-muzyczny - uczniowie mogli zagrać na wielu instrumentach, tych znanych i mniej znanych, poznali między innymi: gongi, marakasy, okarynę, kalimbę i wiele innych, a główną rolę w czasie zajęć odegrały bębny i bębenki, których była tam pokaźna ilość,
  • warsztat kalejdoskopów – każdy uczestnik łączył, sklejał elementy, decydował o ozdobach i ich kolorach, aby w końcu stworzyć swój własny „magiczny” kalejdoskop,
  • eko-olimpiada – trochę rywalizacji sportowej, współpraca w grupie i duża dawka pozytywnych emocji, a na koniec pyszna kiełbaska z ogniska.

Była to udana wycieczka, tym bardziej, że dopisała pogoda i humory.

Zapraszamy do galerii

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

wycieczka do janowa 6 20230918 1580242510Dnia 8 września 2023 r. wszystkie klasy piąte udały się do Janowa Lubelskiego. Uczestnicy pod okiem instruktorów wzięli udział w zabawach takich jak: Wyspa - podczas zadania musieli w jak najkrótszym czasie dotrzeć do wyznaczonego celu, Spartakiada – składająca się z szeregu konkurencji, mi.in. wyścigu na nartach pięcioosobowych, skakaniu w workach czy biegu farmera. Później wzięli udział w quizie dotyczącym polskiej przyrody. Po zabawie uczestnicy odpoczywali przy ognisku, a następnie wyruszyli do lasu, by tam, wykorzystując umiejętność czytania mapy, dotrzeć do wyznaczonego celu. Ponadto uczyli się tworzyć nosze z wykorzystaniem dostępnego materiału, rozpalać ognisko przy pomocy krzesiwa, a także wiązać profesjonalne węzły. Na zakończenie zbudowali szałasy, które zostały poddane wnikliwej ocenie instruktorów. Wieczorem uczniowie wrócili do Lublina z uśmiechami na twarzy i zapałem do wspólnej pracy w nowym roku szkolnym.

Zapraszamy do galerii

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

 

DRODZY RODZICE!

Przedmiot “Wychowanie do życia w rodzinie” jest dość specyficznym przedmiotem. Realizowany jest on od klasy IV Szkoły Podstawowej. Część tematów jest omawiana z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. Z mojej obserwacji widać, że dzięki takiemu podziałowi uczniowie na zajęciach czują się bardziej swobodniejsi niż w grupie koedukacyjnej. 

Wbrew ogólnemu przekonaniu na zajęciach WDŻ podejmowane są nie tylko tematy związane z seksualnością człowieka (to stanowi tylko pewną część – po 5 zajęć w oddzielnych grupach) a przede wszystkim tematy związane z wartością rodziny – jej zadaniami. Podejmowane są zagadnienia związane z przyjaźnią, koleżeństwem, samowychowaniem, pielęgnowaniem własnych zainteresowań, rozwojem i wzrostem, oczywiście nie tylko tym fizycznym. Mówimy o dzisiejszych zagrożeniach, płynących z różnych źródeł, uzależnieniach i ich konsekwencjach. Poznajemy zasady savoir – vivre a także mówimy o tolerancji i poszanowaniu innych kultur, ras, religii i szacunku do każdego człowieka, szczególnie rówieśnika w szkole itd.  Tematy zajęć dostosowane są na danym poziomie do możliwości percepcyjnych uczniów.

Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania do życia w rodzinie wynika z respektowania prawa rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Ten szczególny status rodziny jest konsekwencją funkcjonującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku konstytucyjnego. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i art. 53 ust. 3). 

Przedmiot ten wzbudzał i nadal wzbudza wiele kontrowersji i obaw (niektóre środowiska żądają edukacji seksualnej w ujęciu permisywnym), ale obecna wersja przedmiotu może wydatnie wesprzeć rodzinę w jej działaniach wychowawczych. Chodzi o to, aby sposób, w jaki obie strony rodzina i szkoła siebie postrzegają, a także ich oczekiwania były zbieżne, oparte na zbliżonych systemach wartości, polskich tradycjach i przyjętych zasadach postępowania. Cel bowiem jest wspólny: dopomóc młodemu człowiekowi w jego rozwoju psychofizycznym, społecznym i duchowym. Pełne zaangażowanie i optymizm nauczycieli wychowania do życia w rodzinie ułatwi młodzieży wędrowanie ku dorosłości.

Nowa podstawa programowa WDŻ została podzielona na sześć działów tematycznych:

  1. Rodzina
  2. Dojrzewanie
  3. Seksualność człowieka.
  4. Życie jako fundamentalna wartość.
  5. Płodność.
  6. Postawy

Wędrując ku dorosłości kl. IV   KLIK

Wędrując ku dorosłości kl.5      KLIK

Wędrując ku dorosłości kl. V-VIKLIK

Wędrując ku dorosłości kl 7     KLIK

Wędrując ku dorosłości kl. VIII KLIK

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

ZEBRANIA KLAS I – IV

wtorek 12.09.2023r.

Klasa

Sala

Godzina

1a

27

18.00

1b

19

18.00

2a

26

17.30

2b

41

17.30

2c

40

17.30

3a

25

16.30

3b

24

16.30

3c

23

16.30

4a

36

17.00

4b

18

17.00

4c

33

17.00

ZEBRANIA KLAS V – VIII

środa 13.09.2023r.

Klasa

Sala

Godzina

5a

26

17.00

5b

18

17.00

5c

36

17.00

6a

24

17.00

6b

23

17.00

6c

33

17.00

7a

34

17.00

7b

40

17.00

7c

27

17.00

14.09.2023r. zmiana

7d

37

17.00

8a

25

17.00

8b

39

17.00

8c

32

17.00

Podkategorie