Piotr Dobrowolski
Kategoria:

U.M. Lublin

Drogi mieszkańcu - rozlicz swój PIT w Lublinie! Dzięki temu podatek dochodowy wróci do Ciebie i Twoich dzieci w postaci remontów szkół, przedszkoli, ścieżek rowerowych oraz nowych placów zabaw i miejsc w żłobkach. Deklaracja podatkowa ze wskazaniem Lublina jako miejsca zamieszkania, pozwoli wziąć udział w loterii z nagrodami, która startuje po 1 maja. Szczegóły na www.lublin.eu/pit. Zadbaj o swoje miasto i rozlicz swój PIT w Lublinie.  
Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

Termin: od 4 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.

Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 22 marca 2019 r. o godz. 12:00.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Termin: od 25 marca 2019 r., godz. 8:00 do 2 kwietnia 2019 r., godz. 14:00

Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (szczegóły poniżej).

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 4 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00.

Od 4 kwietnia 2019 r. od godz. 12:00 do 9 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00 należy potwierdzić w sekretariacie szkoły chęć podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”.

12 kwietnia 2019 r., o godz. 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Uwaga:  Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny tzn., iż kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. /Informacja dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin/.

Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne będą dostępne są na stronie kandydata: www.rekrutacja.sp.lublin.eu

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje Zarządzenie nr 151/1/2019 Prezydenta Miasta Lublin.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin reguluje Uchwała Nr 681/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 stycznia 2019 r. dotyczące kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin

 

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

W słoneczny piątkowy dzień, 1.02.2019 r., uczniowie klasy II c zorganizowali klasowy konkurs na najciekawszą rzeźbę ze śniegu. Pracowali z zapałem, w grupach i indywidualnie. Wszyscy chłopcy zgodnie postanowili wybudować arktyczną stację badawczą. Dziewczynki miały wiele różnych pomysłów. Dzięki temu powstały: zamek z basztami, mini igloo z kulek śniegu, wieczne drzewo młodości i niedźwiadek polarny. Po obejrzeniu wszystkich prac odbyło się głosowanie na najlepszą pracę. Przyznano:

I miejsce – za wykonanie niedźwiadka polarnego,

II miejsce – za mini igloo,

III miejsce – za arktyczną stację badawczą.

Taką zabawę może zorganizować każdy podczas zbliżających się ferii. Gorąco ją POLECAMY :)

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

sp38 info

            Zapraszamy na spotkanie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 38 im. H. Sienkiewicza w Lublinie, które odbędzie się 23 stycznia 2019r. (środa) o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej.

Prosimy o niezawodne przybycie.

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

zajcia przyrodniczo kulinarne w i c 8 20190122 1063884889

14 grudnia 2018r. w klasie I c odbyły się zajęcia przyrodniczo-kulinarne. Uczniowie poznali płaza, aksolota meksykańskiego, czyli wodnego potwora. Poznali różne ciekawostki na temat życia tego płaza. Wykonali także świąteczną chatkę z piernika i czekolady oraz piernikowe choinki z koralikami. Uczniom bardzo podobały się te zajęcia.

Zapraszamy do galerii

G.K.