Piotr Dobrowolski

sp38 info

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !

Informujemy, że w dniach wolnych świetlica szkolna pełni dyżur w następujących godzinach :

24 grudnia 6.30-12.30

27 grudnia 6.30-17.00

28 grudnia 6.30-17.00

31 grudnia 6.30-12.30

2 stycznia  6.30-17.00

Kategoria: