Piotr Dobrowolski

         test wiedzy 9 20181206 1376550710

W dniach 29 i 30 listopada 2018 r. uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w Szkolnym Teście Wiedzy o Niepodległej, przeprowadzonym w związku z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

            Spotkanie klas młodszych, prowadzone przez p. Grażynę Kukier, rozpoczęło się od podsumowania Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „A to Polska właśnie” organizowanego przez p. Hannę Daruk i p. Irenę Furtak. Nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców wręczyli Panowie dyrektorzy, a w dalszej części spotkania laureaci zaprezentowali wiersze.

            Zmagania konkursowe rozpoczęli pierwszoklasiści, którzy bezbłędnie odpowiedzieli na zadane im pytania. Czteroosobowe reprezentacje klas drugich i trzecich dzielnie walczyły o zwycięstwo. Po dogrywce pierwsze miejsce zajęła klasa II a, drugie II b, trzecie II d, a czwarte II c. Klasy trzecie uplasowały się w następującej kolejności: III b, III c, III a. Wszystkie drużyny były bardzo dobrze przygotowane.

            Na zakończenie rozstrzygnięto jeszcze konkurs plastyczny pod hasłem „Symbole narodowe oczami dzieci” zorganizowany przez p. Katarzynę Trybalską-Mulak i p. Grażynę Młodzikowską-Suryś.

            W konkursie klas starszych rywalizowały 3-osobowe reprezentacje klas, dopingowane przez zasiadających na widowni kolegów i koleżanki.

            Rozgrywki, w atmosferze pełnej emocji, poprowadziły p. Jolanta Sobkowicz  i p. Katarzyna Żurawska. Wspomagała je p. Ewa Ryczek, odmierzając czas i dając sygnał do prezentacji wybranych odpowiedzi. Trudne sytuacje, jak zwykle ratował pan wicedyrektor Jerzy Jarosiński, tym razem dotyczyły one bardzo wysokiego, wyrównanego poziomu drużyn, co wzbudzało obawy, że turnieju nie da się rozstrzygnąć ;-)

            Nowością tegorocznego testu było przeprowadzenie go w klasach VII-VIII przy pomocy aplikacji Kahoot, która umożliwiła odpowiadanie na pytania za pośrednictwem tabletów szkolnych, w które została zaopatrzona każda z drużyn. Wyniki były wyświetlane na ekranie głównym wraz z dokładnym czasem odpowiedzi, który osiągnęły poszczególne drużyny. Wprowadzony limit czasowy dodatkowo potęgował emocje graczy i kibiców.

            Zwykły test przetworzył w interaktywny i wprowadził do rozgrywek p. Dariusz Harasymiuk

            Zadania testowe dla klas I-III opracowała p. Hanna Daruk we współpracy z p. Dorotą Nurzyńską, dla klas IV-V - p. Renata Seroka, dla klas VI -  p. Anna Celińska, a dla klas VII-VIII - p. Halina Iwanicka.

            Prezentacje multimedialne dla klas I-III wykonała p. Hanna Daruk, dla klas IV-V  p. Renata Seroka, a dla klas VI p. Agnieszka Partyka.

            O dekoracje zadbała p. Małgorzata Piasecka-Kozdęba, o dyplomy p. Hanna Daruk   i p. Renata Seroka.

            Nad sprzętem i prezentacją slajdów czuwał p. Piotr Dobrowolski.

            Nagrody dla zwycięzców ufundował Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie i Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie, drobne nagrody przekazali również indywidualnie Rodzice naszych uczniów. Dziękujemy!

            Zwycięskim drużynom, które wykazały się  rozległą wiedzą z zakresu historii serdecznie gratulujemy!

            Dziękujemy widowni za doping wspierający zawodników!

Oto wyniki konkursu: 

  • klasy czwarte

             I miejsce - klasa IV c

             II miejsce - klasa IV a

             III miejsce - klasa IV e

  • klasy piąte

             I miejsce - klasa V c

             II miejsce - klasa V a

             III miejsce - klasa V d

  • klasy szóste

             I miejsce – klasa VI a

             II miejsce – klasa VI b

             III miejsce – klasa VI d

  • klasy siódme

             I miejsce – klasa VII c

             II miejsce – klasa VII a

             III miejsce – klasa VII d

  • klasy ósme

             I miejsce – klasa VIII b

             II miejsce – klasa VIII c

             III miejsce – klasa VIII a

Zapraszamy do galerii

                                                                                                          H.D. i R.S.

Kategoria: