Piotr Dobrowolski

Informujemy, że  2 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu dyżur pełni świetlica szkolna w godzinach: 6.30-17.00.

Kategoria: