Piotr Dobrowolski

 

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym także Państwa, projekt D - 125 LSM wygrał!

Projekt zakłada między innymi remonty chodników, stworzenie placu zabaw w okolicy Szkoły Podstawowej nr 38, doposażenie wybiegu dla psów, wykonanie stołów szachowych dla przedszkolaków przy Przedszkolu nr 33, na terenie kompleksu sportowego "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 29, montaż ścianki wspinaczkowej oraz huśtawki podwójnej. Na placu zabaw z tyrolką podwójną - teren zewnętrzny przy Szkole Podstawowej nr 38 ul. Pana Wołodyjowskiego 13 - urządzenia mają być wykorzystywane przez naszą szkołę

podczas zajęć w-f jako zielona sala gimnastyczna. W ramach zadania planuje się wykonanie np. zgodnie z ofertą Frajdy: zjazdu linowego podwójnego 25 metrowego, linarium max, zestawu ze zjeżdżalnią i drabinkami, montażu 2 ławek, regulaminu placu zabaw i kosza. Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na ten projekt, bo w ten sposób także naszej szkole przybędzie nowe miejsce rekreacyjno - sportowe.

J.S.

Kategoria: