Piotr Dobrowolski
Kategoria:

 warsztaty tworzenia lapbookow 1 20190222 1736062614

         W bieżącym roku szkolnym, w związku  z 450. rocznicą podpisania Unii Lubelskiej, w naszej Szkole zorganizowany został konkurs na lapbooka pt. Unia Lubelska 1569”. Lapbook to w wolnym tłumaczeniu „książka na kolanach”, czyli teczka tematyczna mieszcząca się na kolanach. Teczka w prosty  i atrakcyjny sposób pozwala segregować i lepiej zapamiętywać informacje na dany temat.

         8 lutego 2018 r., w ramach przygotowań do konkursu, klasa V d udała się do Filii numer 26 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie na warsztaty o tworzeniu lapbooków.

         Prowadząca warsztaty pani Aleksandra Bednarek, w pierwszej części zajęć przekazała uczniom podstawowe wiadomości: co to jest lapbook, jak go wykonać i jakie jest jego przeznaczenie. Po zdobyciu tej wiedzy, uczniowie przystąpili do wykonania lapbooków. Najpierw z kolorowego papieru wycinali kolorowe elementy książki, łączyli je napisami w poszczególne stronice. Następnie do makiet stron wprowadzane były informacje o Unii Lubelskiej. Uczniowie byli do tego zadania świetnie przygotowani, posiadali przyszykowane ilustracje, wycinki z gazet, wydruki z internetu a nawet własnoręcznie wykonane mapki. Lapbooki zapełniały się napisami, notatkami, wklejkami i rysunkami. Sądząc po zapale z jakim przystąpili do tworzenia lapbooków, i jak szybko minął czas spędzony w bibliotece, ta forma nauki spodobała się uczniom.                   

 Zapraszamy do galerii

R.S

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym

KONKURS MŁODYCH ARTYSTÓW FAI – 2019

2019 FAI Young Artists Contest

„Moje marzenie o lataniu”

Bardzo ładne, duże medale i dyplomy FAI zostaną przyznane zwycięzcom w trzech kategoriach wiekowych (6-9, 10-13, 14-17 lat). Decyzję międzynarodowego Jury poznamy już w kwietniu 2019 r. Konkurs Młodych Artystów FAI jest prowadzony we współpracy z członkami FAI na całym świecie. Aby wziąć udział w polskiej edycji, młodzi artyści muszą przesłać swoje prace do regionalnego organizatora konkursu.

Ponieważ Lubelski Aeroklub nie przeprowadza tego konkursu, nasza szkoła staje się regionalnym organizatorem. Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie przyjmie prace plastyczne i prześle je do Aeromodelklub Bemowskiego Centrum Kultury – członka zwyczajnego Aeroklubu Polskiego w Warszawie. Prosimy o nadsyłanie prac do 27 lutego 2019 r., do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie.

Wymagania:

Wymagany jest format A3 (297 x 420 mm lub 11,75 x 16,5 cala)

Praca nie może być oprawiona w ramę lub otoczona marginesem (krawędziami, brzegiem, obwódką, lamówką).

Wykonanie:

Cała praca musi być wykonana ręcznie (lub w przypadku osób niepełnosprawnych – stopą lub ustami).

Pracę można wykonać:

- farbami wodnymi;

- farbami akrylowymi;

- farbami olejnymi;

- ołówkami nieścieralnymi;

- flamastrami lub markerami;

- piórami kulkowymi;

- tuszem lub trwałym atramentem,

-pastelami, kredkami lub innymi podobnymi, trwałymi technikami plastycznymi.

Praca nie może być wykonana:

- ołówkiem, węglem do rysowania lub innym nietrwałym środkiem

- przy użyciu technik komputerowych

- nie może być to „kolaż” z wykorzystaniem zdjęć i fotokopii.

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

bezpieczne ferie 5 20190225 1276247415 

Dnia 7 II 2019 r. w naszej szkole został przeprowadzany kwadrans wychowawczy  ,,Bezpieczne ferie” dla uczniów klas I-III. Dzieci obejrzały prezentację dotyczącą zasad związanych z bezpiecznym spędzaniem tego czasu. Uczeń klasy III b Cyprian Kwaśniak wyrecytował wiersz swojego autorstwa zachęcający do wesołych, zimowych zabaw. Zespół uczniów ze szkolnej świetlicy wyśpiewał zachętę do aktywnego spędzania czasu wolnego, uprawiania sportów zimowych dobrej zabawy w miłym towarzystwie. Na zakończenie chętni uczniowie mogli podjąć niełatwe wyzwanie. Według przepisu na bezpieczne ferie mieli przygotować specjalny wywar, dzięki któremu wszyscy uczestnicy spotkania zapomną o brawurze i będą bawić się radośnie i rozważnie.

Zapraszamy do galerii

 

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

Termin: od 4 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.

Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 22 marca 2019 r. o godz. 12:00.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Termin: od 25 marca 2019 r., godz. 8:00 do 2 kwietnia 2019 r., godz. 14:00

Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (szczegóły poniżej).

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 4 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00.

Od 4 kwietnia 2019 r. od godz. 12:00 do 9 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00 należy potwierdzić w sekretariacie szkoły chęć podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”.

12 kwietnia 2019 r., o godz. 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Uwaga:  Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny tzn., iż kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. /Informacja dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin/.

Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne będą dostępne są na stronie kandydata: www.rekrutacja.sp.lublin.eu

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje Zarządzenie nr 151/1/2019 Prezydenta Miasta Lublin.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin reguluje Uchwała Nr 681/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 stycznia 2019 r. dotyczące kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin

 

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

 arktyka piguce 6 20190207 1474849341

            Dnia 10 stycznia klasa 3 a gościła na lekcji tatę Laury Łuszczuk, który w bardzo ciekawy sposób przekazał nam wiele informacji o Arktyce, Grenlandii, życiu i zwyczajach Eskimosów.

Na zajęciach oglądaliśmy prezentację, wykonywaliśmy doświadczenia o ruchu Ziemi wokół Słońca z globusem, oglądaliśmy przyniesione poroże reniferów i buty ze skóry renifera. Tata Laury opowiedział nam o swojej podróży na stację badawczą, dowiedzieliśmy się, skąd się wzięła nazwa Arktyka oraz poznaliśmy wiele ciekawostek z życia Czesława Centkiewicza i jego pobycie w Arktyce.

Z takim przygotowaniem omawianie lektury „Anaaruk, chłopiec z Grenlandii” było wielką przyjemnością.

Zapraszamy do galerii

G.M-S.

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

 pokaz historyczny droga do wolnoci 7 20190207 1248436813

            W dniu 29 stycznia 2019 r. w naszej Szkole odbył się pokaz Grupy Artystycznej Explanation pt. ,,Droga do wolności. Losy Rzeczypospolitej w latach 1772-1921”. Prezentacja odbyła się w sali gimnastycznej, nawiązywała do 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Była to swoista wyprawa w czasy zaborów i pierwszych lat Wolności. Artyści demonstrowali i opowiadali o wydarzeniach związanych z Powstaniami: Kościuszkowskim, Listopadowym, Styczniowym; I wojną światową oraz Odzyskaniem Niepodległości.

            W pokazie uczestniczyli prawie wszyscy uczniowie, od klas młodszych po klasy ósme (w trzech turach) i wszyscy dobrze się bawili, ale również utrwalili i zdobyli dodatkową wiedzę historyczną. Widzowie brali czynny udział w przedstawieniu wcielając się w role postaci historycznych i zadając pytania. Całości dopełniał przegląd mundurów powstańców i  żołnierzy oraz ich uzbrojenia.

Zapraszamy do galerii

R.S.

Bohateron

Powstanie Warszawskie 1944 zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom. Odchodzą od nas ostatni Powstańcy Warszawscy. Pokażmy im naszą wdzięczność, pamięć i szacunek w symboliczny sposób: poprzez napisanie i wysłanie kartki pocztowej z życzeniami od serca.

Czytaj więcej

ENGLISH CORNER

Welcome! Zapraszamy Państwa do odwiedzania nowo utworzonego ENGLISH CORNER na stronie naszej szkoły. Znajdą tam Państwo relacje z wydarzeń związanych z językiem angielskim, w jakich biorą udział nasi uczniowie, oraz ogłoszenia dotyczące aktualnych konkursów z języka angielskiego.

Czytaj więcej

„KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ”

Rok 2018 jest dla Polski czasem szczególnym. Obchodzimy w tym roku setna rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku tym w całym kraju odbywa się wiele przedsięwzięć, które mają na celu upamiętnienie tego wydarzenia i świętowanie niepodległości.

Czytaj więcej

Dumni z Polski

Dumni z Polski Pod takim hasłem świętowaliśmy w piątek 9 listopada 2018 r. 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Czytaj więcej