Radek Suski
Kategoria:

     bohateron wcz histori 1 20191106 1917936602

     W bieżącym roku szkolnym nasza Szkoła, podobnie jak w roku ubiegłym, włączyła się do ogólnopolskiej kampanii BohaterON. Ma ona na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.

     W ramach wydarzenia przeprowadzono zajęcia edukacyjne lub pogadanki w klasach 4b, 5a, 5b, 5c, 5f, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 7c i 8b (nauczyciel historii, szkolny koordynator akcji, p. Renata Seroka). Celem zajęć było wprowadzenie uczniów w tematykę Powstania Warszawskiego i losy Powstańców oraz przygotowanie kartki, listu bądź laurki do Powstańców Warszawskich.

     Do przedsięwzięcia włączyła się p. Irena Furtak (wychowawca klasy 3b) oraz pp. Monika Głogowska i Renata Jones (wychowawcy świetlicy). Nauczycielki przeprowadziły zajęcia tematyczne z wykorzystaniem materiałów przekazanych przez organizatorów kampanii BohaterON. Dzieci wykonały i wypisały piękne kartki dla Powstańców Warszawskich, które zostały przekazane szkolnemu koordynatorowi akcji.

     Łącznie nasi uczniowie wykonali i przekazali Powstańcom Warszawskim 218 kartek, listów i laurek. Były one skierowane do konkretnego Powstańca Warszawskiego (zawierały imię i nazwisko Powstańca) bądź do anonimowego uczestnika walk o stolicę.

     Wszystkie prace zostały wysłane do siedziby Organizatorów. Stamtąd przesyłki trafią na miejsce, czyli do wskazanych Powstańców. Z pewnością sprawią wielką radość Adresatom.

     Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy!        

R.S.

Zapraszamy do galerii

                                                                                                                                                         

bohateron wcz histori 2 20191106 1525638189

Radek Suski
Kategoria:

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Zgodnie z  art. 26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej

i wydanego na tej podstawie mojego ZARZĄDZENIA NR 4/2019/2020 z dnia 07.10.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 38 w Lublinie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej Nr 38 w Lublinie

informuję, że:

w dniach od 5 do 29 listopada odbędzie się inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych. Z uwagi na powyższe, dostępność biblioteki dla uczniów i nauczycieli będzie ograniczona.

W tym czasie nie będą wypożyczane książki. Uczniowie, którzy do tej pory przebywali przed lekcjami lub po zajęciach pod opieką pracowników biblioteki, przechodzą pod opiekę wychowawców świetlicy.

z poważaniem

Dyrektor szkoły

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

20191018 095425

                      W dniu 18 października przedstawiciele klas siódmych naszej szkoły (Wiktoria Pruszyńska kl. 7a, Mikołaj Banaś kl. 7b, Wiktoria Wronka kl. 7c, Aleksander Gryma kl. 7d) wraz z psychologiem szkolnym p. Agnieszką Chrapowicką uczestniczyli w konferencji informacyjno- szkoleniowej dotyczącej mediacji rówieśniczej. Dowiedzieliśmy się co to jest konflikt, jakie są jego przyczyny i sposoby rozwiązywania. Wysłuchaliśmy wykładu o mediacjach w aspekcie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Braliśmy udział w warsztacie na temat mediacji rówieśniczej odbudowującej zakłócone relacje wśród uczniów. Nasza szkoła zgłosiła swój udział do Programu Mediacje Rówieśnicze. Głównym celem programu jest przeciwdziałanie agresji i innym patologicznym zachowaniom młodzieży w szkole.  Dodatkowo: promocja rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy oraz podniesienie kultury prawnej w szkołach poprzez propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej. Celem programu jest także uczenie dzieci i młodzieży, że każdy konflikt można rozwiązać poprzez dialog prowadzący do porozumienia. Program Mediacje Rówieśnicze objęty jest porozumieniem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z Kuratorem Oświaty w Lublinie.

Radek Suski
Kategoria:
zwirkowigura
W październiku 2019 r. uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Na stalowych skrzydłach” w kategorii klas 4-6.
Jego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 6 im. Polskich Lotników w Puławach. 
Uczestnicy mieli za zadanie ułożyć wiersz, którego tematyka nawiązuje do lotnictwa lub lotników. Celem przedsięwzięcia było m.in. odkrywanie utalentowanych twórców, rozbudzanie zainteresowań literackich, kształtowanie postaw patriotycznych oraz poznawanie sylwetek Polskich Lotników i poszerzanie wiedzy historycznej.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie. 
Najsłynniejsze "polskie skrzydła" to Żwirko i Wigura. Piloci Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura tworzyli legendarny duet powietrzny. Przed drugą wojną światową zwyciężali w wielu sportowych konkursach lotniczych. Obchodzone corocznie, w dniu 28 sierpnia Święto Lotnictwa Polskiego, upamiętnia ich największy sukces, zwycięstwo w międzynarodowych zawodach samolotowych w roku 1932. Wygrana w najważniejszych tego typu zawodach na świecie miała wymiar nie tylko sportowy. Chodziło o prestiż przemysłu lotniczego oraz rozsławienie kraju.  
Jeden z najchlubniejszych elementów historii Polskich Sił Powietrznych to zaangażowanie polskich lotników w walki w czasie II wojny światowej. Polacy wielokrotnie udowadniali swoje umiejętności, waleczność i przerażającą skuteczność. Najlepszym dowodem ich mistrzostwa były statystyki zwycięskiej bitwy o Anglię, w której dominowali w powietrzu nad lotnikami niemieckiej Luftwaffe.
Chwała Lotnikom Polskim!

            W załączniku prezentujemy prace naszych uczniów (otwórz załącznik):

  • Bryłowska Lena, klasa 5b – „Polscy Lotnicy”
  • Dziurda Mateusz, klasa 6d – „Podniebne Asy”
  • Knieja Filip, klasa 5a - „Marzenia”
  • Lewkowicz Maria, klasa 6f - „Powietrzny taniec”
  • Opaliński Dominik, klasa 6c – „Historia w lot”
  • Ozga Max, klasa 5c – „Za nasze wspólne niebo”
  • Rubczewska Wiktoria, klasa 5f – „Lotnik”
  • Santarossa Julia, klasa 5c „Z Oka Ptaka”
  • Zieliński Stanisław, klasa 5c – „Podniebni artyści”
  • Zieliński Stanisław, klasa 5c – ”Skrzydlata wojna”

                                                                                                                                             R.S.

Radek Suski
Kategoria:

 jak to ze lnem byo 11 20191029 1850117421

 

W dniu 19 września 2019 r. uczniowie klasy III b wraz z opiekunami i wychowawczynią wybrali się na wycieczkę do Muzeum Wsi Lubelskiej.

Tematem przewodnim było poznanie procesu powstania tkaniny lnianej

oraz oleju lnianego związanego z realizacją zagadnień „Rośliny włókniste i oleiste” z programu edukacji wczesnoszkolnej.

Warsztaty połączone były z treścią bajki Marii Konopnickiej „Jak to ze lnem było” i odbywały się w zagrodzie, która kiedyś należała do Łukasza Wrzyszcza – tkacza z Żabna.

Uczniowie zobaczyli z bliska pracę przy obróbce lnu i mieli możliwość brania udziału w niektórych jej elementach. Aby pozyskać włókno z łodyg lnianych dostali do ręki wiązkę wyroszonego lnu i przedmioty tkackie (międlicę, cierlicę), przy pomocy których łamali, kruszyli drewnik łodyg lnu (międlenie) i oddzielali od włókna powstałe przy tej czynności paździerze tj. połamane cząstki drewnika (cierlenie). Następnie dokonali selekcji pozyskanego włókna (czesanie na szczotce tkackiej). Potem, w chałupie dzieci uczestniczyły w pokazie przędzenia włókna na kołowrotku oraz tkania płótna lnianego na warsztacie tkackim a w olejarni poznały proces pozyskiwania oleju. Podsumowaniem zajęć było wspólne rozwiązanie krzyżówki uwzględniającej pojęcia związane z odróbką lnu.

Na koniec uczniowie obejrzeli pozostałe obiekty skansenu: zagrodę wiejską, chałupę szewca, kuźnię i prowincjonalne miasteczko, w tym rynek z ratuszem, szkołę, pocztę, kościół oraz zakład krawiecki i szewski.

Wycieczka ta była doskonałą okazją do zetknięcia się z przeszłością i uczestniczenia w życiu codziennym dziadków, pradziadków oraz porównania z obecnymi czasami.

I. F.

Zapraszamy do galerii

Radek Suski
Kategoria:

festiwal przedszkoli i szko promujcych zdrowie 2019 2 20191028 1741270197

Z radością informujemy, że w czasie kolejnego już Festiwalu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, który odbył się 22 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 51 w Lublinie nasza Szkoła otrzymała Nagrodę w konkursie „ Lubelskie granty promujące zdrowie w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin”.

W uroczystości reprezentowali nas i odbierali grant z rąk Wiceprezydenta Miasta Lublin p. dr Mariusza Banacha przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Zuzanna Szałacha, Magdalena Prandota, Szymon Świderski, autorka zwycięskiego projektu p. Dorota Dąbrowska oraz dyrektor szkoły p. Mirosław Wójcik. Gratulujemy sukcesu autorce projektu p. Dorocie Dąbrowskiej, która jest jednocześnie koordynatorem wszelkich działań związanych z uczestnictwem naszej Szkoły w sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Uzyskany Grant to kwota 5000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu dotyczącego edukacji zdrowotnej w obszarach zdrowia fizycznego, psychicznego lub społecznego, zgodnie z Koncepcją Szkoły Promującej Zdrowie.

W przypadku naszej Szkoły podejmiemy działania zmierzające do ograniczenia poziomu hałasu w czasie przerw. Mamy nadzieję, że uczniowie wszystkich klas pomogą nam w realizacji projektu, który z pewnością pozwoli nam zdrowiej i przyjemniej spędzać czas przerw śródlekcyjnych.

Zapraszamy do galerii

Radek Suski
Kategoria:

African Animals Images

CELE KONKURSU:

Poszerzenie słownictwa  oznaczającego nazwy zwierząt afrykańskich, zainteresowanie fauną

i geografią Afryki.

PRZEBIEG KONKURSU:

W celu wzięcia udziału w konkursie należy:

 1. przygotować  rysunek(wydruk) konturu Afryki (format A3)
 2.  umieścić  na nim 20 ilustracji [rysunków] zwierząt afrykańskich, których  nazw nie uczono w szkole na zajęciach lekcyjnych,
 3.  podpisać je w języku angielskim i polskim drukowanymi literami [można wydrukować napisy].

Prace  należy przekazać  nauczycielom  języka angielskiego  do dnia 3.11.19. r.

 Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 2 tygodni i najlepsze prace zostaną nagrodzone

Bohateron

Powstanie Warszawskie 1944 zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom. Odchodzą od nas ostatni Powstańcy Warszawscy. Pokażmy im naszą wdzięczność, pamięć i szacunek w symboliczny sposób: poprzez napisanie i wysłanie kartki pocztowej z życzeniami od serca.

Czytaj więcej

ENGLISH CORNER

Welcome! Zapraszamy Państwa do odwiedzania nowo utworzonego ENGLISH CORNER na stronie naszej szkoły. Znajdą tam Państwo relacje z wydarzeń związanych z językiem angielskim, w jakich biorą udział nasi uczniowie, oraz ogłoszenia dotyczące aktualnych konkursów z języka angielskiego.

Czytaj więcej

„KONCERT DLA NIEPODLEGŁEJ”

Rok 2018 jest dla Polski czasem szczególnym. Obchodzimy w tym roku setna rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku tym w całym kraju odbywa się wiele przedsięwzięć, które mają na celu upamiętnienie tego wydarzenia i świętowanie niepodległości.

Czytaj więcej

Dumni z Polski

Dumni z Polski Pod takim hasłem świętowaliśmy w piątek 9 listopada 2018 r. 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Czytaj więcej