Piotr Dobrowolski
Kategoria:

SAMOŚWIADOMOŚĆ I SAMOREGULACJA

Praca w międzynarodowej grupie nad rezultatami projektu trwa…

Tymczasem zapraszamy do zapoznania z bohaterami komiksu -  Sercem
i Rozumem
, którzy w bardzo prosty sposób pokazują, co dla nich to znaczy znać własne emocje i jak je regulować  

jak się czujesz

Jak się czujesz? Historia Serca i Rozumu

 

Do pobrania – komiks w polskiej wersji językowej, dla tych którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności językowe – wersja w języku angielskim

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

praca grupy

Jednym z rezultatów projektu „Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów” jest stworzenie dla nastolatków w wieku 11 – 15 lat gry hybrydowej tzn. takiej, która łączy działanie w świecie wirtualnym z tym w świecie realnym, która przyczyniać się będzie do podnoszenia kompetencji młodzieży w zakresie inteligencji emocjonalnej.

Oczywiście na etapie projektowania gry, bardzo ważna jest dla nas opinia na temat koncepcji gry tych, do których jest ona adresowa. W dniu 8 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie grupy fokusowej, w skład której wchodziły uczennice i uczniowie z klas VI – VIII. Opinia naszych młodych ekspertów była dla nas bezcenna, a uzyskane podczas rozmowy wnioski z pewnością przyczynią się do stworzenia gry, po którą młodzi ludzie z chęcią będą sięgać.

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

Bez tytułu4

W dniach 14-15 lipca 2022 r. psycholog szkolny p. Agnieszka Chrapowicka oraz pedagog p. Aleksandra Przywecka uczestniczyły w drugim międzynarodowym spotkaniu Partnerów, które odbywało się w rumuńskim mieście Timisoara.

Podczas dwudniowego spotkania omówienie zostały dotychczas wypracowane rezultaty projektu oraz zaplanowane dalsze działania zmierzające do osiągnięcia zamierzonego celu.

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

eqstudents wizyta w szkole 4 20220922 1087070989 

W dniach 11-12 kwietnia 2022 r. w Lublinie w ramach projektu „Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów” odbyło się pierwsze nie w wirtualnej rzeczywistości spotkanie z Partnerami projektu.

Drugi dzień pracy międzynarodowego teamu rozpoczęliśmy od wizyty Partnerów w naszej szkole.

Na naszych gościach ogromne wrażenie zrobili witający ich w strojach ludowych uczniowie.
W czasie spotkania  Dyrektor p. T. Hamryszczak wraz z nauczycielami naszej szkoły p. A. Gołębiowską, p. M. Pydą. p. A. Chrapowicką i p. A. Przywecką oraz przedstawicielką rodziców p. M. Gałus opowiedziały o ciekawych inicjatywach podejmowanych na rzecz wszechstronnego rozwoju naszych uczniów, jak również innych projektów realizowanych w szkole.

Nasi goście mieli też okazję, aby porozmawiać z uczniami, dla których z kolei spotkanie z Partnerami stanowiło okazję do sprawdzenie swoich umiejętności konwersacji w języku angielskim.

Dzięki zaangażowaniu i pracy uczniów ze świetlicy pod kierunkiem p. M. Głogowskiej mogliśmy wręczyć Gościom upominki – malowane na szkle charakterystyczne budynki Lublina.

Zapraszamy do galerii

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

 Bez tytułu2

Według Daniela Golemana inteligencja emocjonalna to zdolności rozpoznawania przez nas naszych własnych uczuć i uczuć innych, zdolności motywowania się i kierowania emocjami zarówno naszymi własnymi, jak i osób, z którymi łączą nas jakieś więzi.

Inteligencja emocjonalna składa się z 4 komponentów:

Samoświadomość – umiejętność rozumienia emocji, rozpoznawania ich wpływu i wykorzystywania ich do podejmowania decyzji.

Samozarządzanie (lub samoregulacja) - umiejętność kontrolowania emocji i impulsów oraz dostosowywania się do okoliczności.

Świadomość społeczna - zdolność do wyczuwania, rozumienia i reagowania na emocje innych w sytuacjach społecznych.

Zarządzanie relacjami - umiejętność przyjmowania własnych emocji, emocji innych, skutecznego zarządzania interakcjami społecznymi oraz zarządzania konfliktem.

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

Bez tytułu

Nasza Szkoła realizuje trzyletni projekt Erasmus+ “Rozwijanie Inteligencji Emocjonalnej uczniów”. Koordynatorem projektu jest Fundacja OIC Poland z Lublina, a z ramienia naszej szkoły głównymi realizatorkami projektu są psycholog szkolny p. Agnieszka Chrapowicka oraz pedagog p. Aleksandra Przywecka.

Jako jedyna polska szkoła w ramach partnerskiej współpracy z instytucjami z Grecji, Cypru, Włoch i Rumuni będziemy tworzyć kompleksowy system wspierający rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży.

W ramach projektu wspólnie z międzynarodowymi Partnerami opracujemy i stworzymy:

  1. Model pracy z uczniem w wieku 6-10 lat dla rozwoju inteligencji emocjonalnej - EQ Kids.
  2. Model pracy z uczniem w wieku 11-15 lat dla rozwoju inteligencji emocjonalnej - EQ Teens
  3. Test Inteligencji Emocjonalnej dla ucznia w wieku 11-15 lat.
  4. Zestaw narzędzi szkoleniowych w formie multimedialnej dla rodziców i nauczycieli z zakresu wspierania inteligencji emocjonalnej dzieci i uczniów.
  5. Edukacyjną grę hybrydową dla dzieci w wieku 11-15 lat.