Piotr Dobrowolski

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Aleksandra Przywecka

 

GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK

11:30 – 15:30

15:30 – 16:00 godzina dostępności

WTOREK  

8:00 – 12:00

ŚRODA 

11:30 – 15:30

CZWARTEK   

11:30 – 15:30

15:30 – 16:00 godzina dostępności

PIĄTEK 

8:00 – 12.00

 

 

Tel. 81 525 22 84 w. 16

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Messenger: Aleksandra Przywecka

 

 

Magdalena Gizapedagog specjalny, stały mediator

Diagnoza pedagogiczna pod kątem ogólnych i specyficznych trudności w nauce, a także w celu określenia indywidualnych potrzeb i predyspozycji, wyjaśnienia mechanizmów funkcjonowania w szkole, w domu i w grupie rówieśniczej. Pomoc pedagogiczna dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Rozwiązywane konfliktów drogą mediacji.

Godziny pracy:

poniedziałek

8.00 – 12.15

wtorek lub środa

12.30 – 17.00

czwartek

8.00 – 12.15

 

UCZNIU, czekam na Ciebie jeśli:

 • nie radzisz sobie z nauką;
 • ktoś naruszy Twoje prawa;
 • ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc;
 • potrzebujesz pomocy lub rady;
 • po prostu chcesz z kimś porozmawiać.

 

RODZICU, możesz oczekiwać pomocy, jeśli:

 • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami, czy odnalezieniem się w szkole;
 • Twoje dziecko ma problemy z zachowaniem;
 • niepokoją Cię relacje Twojego dziecka z rówieśnikami;
 • poszukujesz informacji i pomocy dla swoich dzieci;
 • masz problemy osobiste i zastanawiasz się jak mogą one wpłynąć na funkcjonowanie Twojego dziecka;
 • jesteś w trudnej sytuacji materialnej i poszukujesz możliwości wsparcia w tym zakresie dla swojej rodziny,

            

Do zadania pedagoga szkolnego należy:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 
 1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 1. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 1. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 1. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 1. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 1. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 1. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

Kategoria: