Piotr Dobrowolski

      W roku szkolnym 2018/2019 dzieci ubezpieczone są w towarzystwie Compensa.
Składka wynosi 40 zł za rok kalendarzowy i obejmuje Państwa dzieci na całym świecie.
Firma ta została wybrana przez opiekuna finansowego szkoły oraz
Radę Rodziców, którzy niezależnie szukali firmy z rynku.

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2018/2019

Kategoria: