Piotr Dobrowolski

 

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020

 

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Funkcja

1

Kamilla Świderska

7c

Przewodnicząca Rady

2

Natalia Kwaśniewska

5a

Z-ca Przewodniczącego

3

Katarzyna Rodzik

1a

Z-ca Przewodniczącego

4

Katarzyna Wojdat

6a

Skarbnik

5

Katarzyna Kowalczyk-Woś

6b

Sekretarz

6

Anna Dudek

7b

Członek Komisji Rewizyjnej

7

Marcin Kaczmarski

6f

Członek Komisji Rewizyjnej

Kategoria: