Piotr Dobrowolski

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

Lp. Imię i nazwisko Klasa Funkcja
1 Kamilla Świderska 4 d Przewodnicząca Rady
2 Natalia Kwaśniewska 4 a Z-ca Przewodniczącego
3 Jarosław Jagitka 6 b Z-ca Przewodniczącego
4 Katarzyna Wojdat 5 a Skarbnik
5 Anna Wronka 6 c Sekretarz
6 Magdalena Górska 1 b Członek Komisji Rewizyjnej
7 Ewelina Flis - Kowalska 2 d Członek Komisji Rewizyjnej
8 Paweł Murawski 2 b Członek Komisji Rewizyjnej
Kategoria: