P&R#Admins

 

Konto bankowe Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 38 w Lublinie:

07 1020 3176 0000 5002 0208 9852

 

Wysokość składki na rok szkolny 2019/2020 wynosi:

                                                30 pln za pierwsze dziecko

                                                20 pln za drugie dziecko

                          zwolnione od składki - trzecie i każde następne dziecko

Termin dokonywania wpłat: do 30 kwietnia 2020r.

Kategoria: