Piotr Dobrowolski
Kategoria:

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie SP 38 ubezpieczeni są w towarzystwie Wiener. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Składka wynosi 50 zł za rok kalendarzowy. Ubezpieczenie obejmuje dzieci niezależnie od miejsca pobytu (na całym świecie).
Firma Wiener została wybrana przez opiekuna finansowego szkoły oraz Radę Rodziców, którzy niezależnie szukali firmy na rynku.
Opiekun : Rafał Białek - tel. 661 238 409
Wpłat na ubezpieczenie dokonujemy do skarbników klasowych do dnia 25 września 2023 r., ponieważ do dnia 30 września 2023 r. skarbnicy muszą dokonać wpłaty zbiorczej na konto Rady Rodziców, dedykowane ubezpieczeniu. Skarbnicy klasowi otrzymają odrębną informację w tej sprawie.


UWAGA!

Wpłata na ubezpieczenie jest ważna tylko wraz z oświadczeniem indywidualnym, które znajduje się poniżej. Oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i przekazać przez dziecko wychowawcy klasy, także do 25 września 2023 r. Wychowawcy klas, po zebraniu oświadczeń, zanoszą je do sekretariatu.
W przypadku dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, istnieje możliwość uzyskania darmowego ubezpieczenia. Proszę o zgłaszanie takich sytuacji wychowawcy klasy.
Poniżej znajdują się informacje dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2023/2024.

Oświadczenie indywidualne

Informacja dla rodziców

Zakres ubezpieczenia

Pakiet Oświata

Zgłoszenie szkody - druk

Zgłoszenie szkody - oświadczenie

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

 

rr

 

27 września 2023 r. odbyły się wybory do Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024.


W wyniku głosowania wyłoniono Prezydium w składzie:

Przewodnicząca - Anna Krzepisz (klasa 2b)

Wiceprzewodnicząca – Regina Dudzicz (klasa 5c)

Wiceprzewodnicząca – Justyna Wyroślak-Najs (klasa 7c)

Skarbnik - Katarzyna Mariańczyk (klasa 6c)

Sekretarz – Izabela Matysiak (klasa 5b)

Radosław Suski
Kategoria:

sp38 info

Szanowni Rodzice i Opiekunowie !

Zapraszamy na spotkanie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 38 im. H. Sienkiewicza w Lublinie, które odbędzie się 14 listopada 2019r. (czwartek) o godz. 17.00 w świetlicy. Serdecznie zapraszamy.

Radosław Suski
Kategoria:

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci ubezpieczone są w towarzystwie Compensa.
Składka wynosi 45 zł za rok kalendarzowy i obejmuje Państwa dzieci na całym świecie.
Firma ta została wybrana przez opiekuna finansowego szkoły oraz
Radę Rodziców, którzy niezależnie szukali firmy z rynku.

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2019/2020

Numer konta do wpłat na ubezpieczenie grupowe dla uczniów SP nr 38 w Lublinie:

04 1020 3176 0000 5502 0266 1379

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz klasa: np. Jan Kowalski, kl.1a

Ubezpieczenie jest dobrowolne.