Radosław Suski

W roku szkolnym 2019/2020 dzieci ubezpieczone są w towarzystwie Compensa.
Składka wynosi 45 zł za rok kalendarzowy i obejmuje Państwa dzieci na całym świecie.
Firma ta została wybrana przez opiekuna finansowego szkoły oraz
Radę Rodziców, którzy niezależnie szukali firmy z rynku.

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2019/2020

Numer konta do wpłat na ubezpieczenie grupowe dla uczniów SP nr 38 w Lublinie:

04 1020 3176 0000 5502 0266 1379

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka oraz klasa: np. Jan Kowalski, kl.1a

Ubezpieczenie jest dobrowolne.

Kategoria: