Piotr Dobrowolski

  miroslaw wojcik 02 Dyrektor Szkoły  Mirosław Wójcik – magister wychowania plastycznego, Instytut Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie (dyplom w pracowni grafiki), magister filologii polskiej UMCS w Lublinie, studia podyplomowe – Zarządzanie Szkołą, Wydział Ekonomii UMCS, studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, WSPA w Lublinie. Ponadto: uprawnienia trenerskie (edukacja osób dorosłych), kurs kwalifikacyjny z nadzoru pedagogicznego, nauczyciel dyplomowany, egzaminator cz. humanistycznej Centralnej Komisji Edukacyjnej.

Człowiek, zarówno ten dorosły, jak i ten mały, sam w sobie stanowi ogromną wartość i zasługuje na szacunek – o tym nigdy nie zapominam.

Praca z dziećmi i młodzieżą oraz na ich rzecz daje mi dużo satysfakcji. Przez wiele lat pełniłem obowiązki nauczyciela i wychowawcy klasy. Doświadczenie zdobywałem w szkołach publicznych i szkole prywatnej. Odkąd pracuję na stanowisku dyrektora, moją ambicją jest zapewnienie społeczności szkolnej przyjaznej, bezpiecznej i pełnej zaufania atmosfery, pozwalającej realizować na wysokim poziomie cele, które wyznacza nasza szkoła.

Prywatnie, chętnie pływam, jeżdżę na rowerze, lubię dobrą muzykę i wartościową lekturę. Interesuję się sztuką, w wolnych chwilach tworzę…

Służbowo, dbam o naszą szkołę mając na uwadze budowanie przyjaznego i bezpiecznego miejsca dla uczniów oraz nowoczesnych stanowisk pracy dla nauczycieli. Cenię sobie opinię rodziców i ich współpracę w wielu działaniach realizowanych w naszej placówce.

Jesteśmy nowoczesną placówką odpowiadającą na nowe wyzwania. Przygotowujemy naszych uczniów do funkcjonowania w szanującym tradycję, a jednocześnie tolerancyjnym i otwartym na nowości społeczeństwie.

W szkole utrzymywany jest wysoki poziom nauczania potwierdzony otrzymywanymi przez szkołę z tego tytułu wyróżnieniami od Lubelskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Lublin.

                                                                      

     Mirosław Wójcik – Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

    wiced   

  • Wicedyrektor dr Jerzy Jarosiński– absolwent Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończone studia licencjackie i doktoranckie z zakresu teologii fundamentalnej. We wrześniu 2019 obronił pracę doktorską na kierunku edukacja medialna w Katedrze Katechetyki szczegółowej Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II. W zawodzie nauczyciela pracuje od 1994 roku. Ze Szkołą Podstawową Nr 38 w Lublinie związany jest od września 1996 roku. Obecnie pracuje jako nauczyciel katecheta oraz nauczyciel wychowania fizycznego. Od 1 marca 2004 roku pełni również funkcję wicedyrektora szkoły. Ukończył studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania zasobami ludzkimi” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; studia podyplomowe w zakresie „Wychowania Fizycznego”w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach; kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą; kurs kwalifikacyjny „Wiedza o życiu seksualnym człowieka”; kurs kwalifikacji zawodowych w zakresie wykładowcy na kursach; kurs instruktorski z dyscyplin sportu : piłka siatkowa i lekka atletyka oraz liczne szkolenia doskonalące zawodowo.

Jest członkiem Stowarzyszenia Pedagogów „NATAN”, w ramach którego poszerza swoją wiedzę i doskonali warsztat pedagogiczny. Prowadzi również konferencje/warsztaty z zakresu prawa oświatowego. Jest autorem 8 publikacji w czasopismach i wydaniu książkowym. Zainteresowania: żeglarstwo (patent żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego), nurkowanie, narciarstwo. Jego pasją są podróże oraz dobre kino, literatura piękna i faktu.Prywatnie – żonaty, synowie – Jeremi i Jędrzej

Kategoria: