SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I – III

Mój wymarzony zawód

Organizatorzy:

Monika Kozak, Anna Słoboda, Anna Gozdalska – Kozak, Renata Jones

Cele konkursu:

 1. Kształtowanie wyobraźni dotyczącej przyszłości zawodowej.
 2. Rozwijanie zamiłowań i zainteresowań plastycznych.
 3. Umożliwienie porównania swoich zdolności ze zdolnościami
  i umiejętnościami rówieśników.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.
 2. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje:

imię, nazwisko, klasa.

 1. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę,

wykonaną samodzielnie,dowolną płaskątechniką plastyczną, w formacie A 4.

 1. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej

prezentacji zgłoszonej pracy.

 1. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 26 października 2018 r.
 2. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatorów Komisja

Konkursowa.

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Szkoły Podstawowej nr 38

w Lublinie.

Prace należy składać w świetlicy szkolnej sala nr 4.

 

Kategoria: